Новините от Габрово и региона
< 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 > 

В рамките на една седмица, от 16 до 23 юли, габровското село Боженци стана събирателен център на 24 младежи от цялата страна, дошли да участват в първия национален лагер „Предприемачът като откривател“. Организатори на образователната инициатива са Община Габрово чрез Областен информационен център – Габрово, Индъстри Уоч и фондация „Бауерзакс“.

В лагера се включиха младежи на възраст от 15 до 19 години от градовете Шумен, Варна, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, София, Велико Търново и Габрово. Под формата на семинари, съчетани с решаване на казуси и ситуационни игри, те се запознаха с предприемачеството като съвкупност от ценности, мотивация, страст и креативно мислене.

Още...

 

 Членовете на Областния съвет по условия на труд се запознаха с информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда" през второто тримесечие на 2017г. във връзка със спазване на трудовото законодателството по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Инспекторите от Дирекцията са извършили 377 проверки, в т.ч. 300 планирани проверки. Постъпилите сигнали през изминалото тримесечие са 62, като от тях два сигнала са за проблеми, отнасящи се до осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Единият сигнал е неоснователен според проверка, а за втория са направени предписания.

Проверени са 37 строителни обекти на територията на Област Габрово. „Стремежа ни е контролът по здравословни и безопасни условия на труд да обхване всички строителни обекти, за които имаме информация - от информационни табели, по данни на РО „Държавен строителен надзор", при огледи или от сигнали.“ – коментира директорът на Дирекцията Катя Колева.

През 2017г. Дирекция „Инспекция по труда" със седалище Габрово има планирани проверки по областна мярка „ спазване на нормите за безопасност на работното оборудване и технологичните процеси в предприятия от всички икономически дейности". По тази мярка през тримесечието са извършени 72 проверки.

Наблюдава се значителен ръст на неизпълнените предписания – 14, за разлика от първото тримесечие на 2017г., когато няма установени неизпълнени предписания. Неизпълнените предписания са основно по трудови правоотношения 13 бр. и едно неизпълнено предписание по здравословни и безопасни условия на труд - нарушение, установено на строителен обект. За всяко неизпълнено предписание Дирекцията търси административно-наказателна отговорност, като размерът на санкцията, съгласно чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда е от 1500 до 10 000 лева.

Още...

 

 Членовете на Областния съвет по условия на труд се запознаха с информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда" през второто тримесечие на 2017г. във връзка със спазване на трудовото законодателството по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Инспекторите от Дирекцията са извършили 377 проверки, в т.ч. 300 планирани проверки. Постъпилите сигнали през изминалото тримесечие са 62, като от тях два сигнала са за проблеми, отнасящи се до осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Единият сигнал е неоснователен според проверка, а за втория са направени предписания.

Проверени са 37 строителни обекти на територията на Област Габрово. „Стремежа ни е контролът по здравословни и безопасни условия на труд да обхване всички строителни обекти, за които имаме информация - от информационни табели, по данни на РО „Държавен строителен надзор", при огледи или от сигнали.“ – коментира директорът на Дирекцията Катя Колева.

През 2017г. Дирекция „Инспекция по труда" със седалище Габрово има планирани проверки по областна мярка „ спазване на нормите за безопасност на работното оборудване и технологичните процеси в предприятия от всички икономически дейности". По тази мярка през тримесечието са извършени 72 проверки.

Наблюдава се значителен ръст на неизпълнените предписания – 14, за разлика от първото тримесечие на 2017г., когато няма установени неизпълнени предписания. Неизпълнените предписания са основно по трудови правоотношения 13 бр. и едно неизпълнено предписание по здравословни и безопасни условия на труд - нарушение, установено на строителен обект. За всяко неизпълнено предписание Дирекцията търси административно-наказателна отговорност, като размерът на санкцията, съгласно чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда е от 1500 до 10 000 лева.

Още...

С официално писмо до кметовете на общини в страната, министърът на регионалното развитие и благоустройството информира, че се преустановява приема на заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до приключване на дейностите по сградите със  сключени договори за целево финансиране.

В писмото се уточнява, че според разчетите с одобрения финансов ресурс по програмата ще се финансират допустимите дейности за 2 022 сгради, които вече имат сключен договор за целево финансиране. Предвид факта, че към настоящия момент допълнителен ресурс не е одобрен, е необходимо общинските администрации да преустановят приема на заявления за интерес и финансова помощ, се казва още в писмото.

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по програмата 2 млрд. лв. и при възможност ще бъде подновен приемът на документи, за което гражданите своевременно ще бъдат информирани, уточняват още от министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

 "Общината е зарязала селата", е впечатлението на народния представител Кристина Сидорова след организираните приемни в селата Яворец, Дебел дял, Трънето, Здравковец и други. На отделни места нямат вода, на други - мобилно покритие, нямат средства от оскъдния бюджет да окосят тревата по улици и площади. Всичко е обрасло в трева, казва Сидорова.

Оказва се, че звено "Озеленяване" към Община Габрово няма право да работи извън града, функционира само на територията на града, макар хората по селата също плащат данъци. Налага се кметовете и кметските наместници да наемат фирми за окастряне и окосяване на буйната растителност.

Звеното за озеленяване има достатъчно техника, нови резачки и превозни средства, не виждам какъв е проблемът за се погрижат за селата, така както го правят в Габрово, каза на пресконференция днес Кристина Сидорова.
 "Чакат да си отидем, за да закрият селата", изплакала жена от малко населено място по време на една от приемните на Сидорова.
За месец и половина, откакто е в Народното събрание народната представителка е поставила четири актуални въпроса и очаква отговор по време на парламентарния контрол.

Става дума за изсичане на горите във вододайната зона на Севлиево. "Новината за това, съобщена от ГЕРБ миналата седмица е едно към едно новина, съобщена пак от тях през 2011 година, Изводът е, че през целия този период ситуацията не се е променила", коментира тя.

 Сидорова има актуално питане и към министър Порожанов по темата за разминаване на качеството на детските храни, която се предлагат на пазара у нас и в други европейски страни. Детските храни у нас са с между 90 и 100% по-високи цени от продаваните в страните с развитите демокрации, но в същото време са с по-ниско качество. Българските майки не са по-богати от европейските, за да плащат по-скъпи пюрета", коментира тя.

Пари за ремонт на пътната отсечка Дряново-Трявна изглежда няма да има, станало ясно от министерски отговор на питане по тази тема. Средства за такива участъци ще се осигуряват от събирането на тол такси, бил онтоворът.
Другото актуално питане е за начина на финансиране на читалищата, там пари винаги не достигат, каза Сидорова. 

„Ще се опитам да съчетаем познанията на по-опитните, с енергията и желанието за доказване на по-младите, вярвайки в подкрепата и опита на всички наши партийни членове, които ще ни помагат в бъдещата работа.

Вярвам, че ако бъдем един отбор тогава ще можем да разчитаме, че габровци ще ни повярват. Също така съм на мнение, че ще бъдем опозиция на управляващите в Габрово, която ще бъде истински техен коректив. Аргументирана и с ясни позиции“, коментира на пресконференция днес новоизбраният председател на общинската организация на БСП Здравко Кънчев.

Той бе избран за лидер на левицата в Габрово, след като досегашният председател Кристина Сидорова вече е народен представител и няма право да заема тази длъжност.

Още...


Ползотворна работна среща проведоха представителите на общините от областта и В и К-дружествата със заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. Поводът за посещението в Габрово бяха неизяснени въпроси, свързани с ВиК реформата, както и проблеми на общините, срещнати при изпълнение на Договора с Асоциацията по ВиК.

 Експертите дискутираха конкретни казуси от практиката. В тази връзка зам.- министър Крумова беше категорична, че натрупаният вече опит, в хода на работата, е изключително важен. „Министерството не е носител на цялото познание. Отворени сме за предложения, както законодателни, така и практически, с които да се улесни и подобри процесът на реформата в сектора и да стане по-ефективен“ – каза още зам. – министър Крумова. Според нея е недопустимо излишното забавяне на процеса, особено в консолидираните области. Тя очаква до края на годината да стартира процедурата за Регионалните прединвестиционни проучвания за петте новоконсолидирани територии, където попада и габровската.

По време на срещата бяха коментирани и следващите стъпки, които трябва да се предприемат след присъединяването на Община Севлиево към АВ и К, а по отношение на преструктурирането на общинското предприятие Бяла ЕООД, зам. – министърът препоръча заинтересованите страни да седнат на една маса и да разговарят. От думите й стана ясно, че инициативата е в ръцете на севлиевската община, като тя изрази готовност да се включи в обсъждането и да съдейства за вземането на най-доброто решение.

„Проектът за изграждането на язовир „Нейковци“ не е спрял“, това каза зам.-министърът по повод питане от страна на представители на община Трявна и обясни, че се очаква техническият проект да бъде готов до края на годината. Има желание от страна на министерството този проект да бъде завършен, макар и да не е ясно към момента как ще бъда финансиран. 

Още...

 

След 25-годишно прекъсване Община Габрово и Регионален исторически музей – Габрово, възобновиха разкопките в местността Градище. Екипът, който започна работа на 10 юли, е ръководен от проф. дин Казимир Попконстантинов - преподавател по археология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, доц. д-р Росина Костова - преподавател по Византийска археология в същото висше учебно заведение и Росен Йосифов - археолог в Регионален исторически музей - Габрово. Археологическо проучване е финансирано от Община Габрово.

Още в първия ден от разкопките на около 25 м. северно от Базиликата, археолозите се натъкнаха на интересни находки. Малки пластини от цветен метал – бронз, наподобяващи монети. На 10 - 15 см. от съвременния терен беше намерен железен предмет с дължина 18 см. Това е стилос - писало, което се ползва за писане върху восък. Още от Античността при обучение на децата и в канцелариите са ползвали този метод. Малки дървени кутийки са запълвани с восък, върху който с острието се е пишело. С обратната страна, която е като лопатка, восъкът се е заглаждал, за да се пише наново.

Предметът е от 5 - 6 век и обнадеждава научния екип за разсъждения в няколко посоки. Дали там се е намирала сграда, в която са обучавани децата от самия град, административна или духовна сграда, предстои да се определи, с напредването на теренните проучвания.

< 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 > 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News