Новините от Габрово и региона
< 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 > 

"Начално училище „Васил Левски“ ще започне следващата учебна година в нова база", обяви кметът на Габрово Таня Христова на среща, посветена на бъдещето на училището. Още на 15 септември единственото начално училище в града ще може да съчетае своите иновативни форми на обучение с модерната материално-техническа база на обновената сграда на ул. „Христо Смирненски“ № 27. „Вярвам че училището ще се превърне в едно от местата, с които ще гордеем по отношение на началното образование в Габрово“, допълни още Таня Христова.

В дискусията за бъдещето на училището участваха родители, педагогическата колегия, председателят на Общинския съвет в Габрово Лена Георгиева, представители на Регионалното управление на образованието /РУО/ в града.

Началникът на РУО-Габрово Георги Маринов обяви, че начално училище „Васил Левски“ е с образователен резултат „Много добър“ на областно ниво, с устойчивост в последните седем години. Според него този резултат трябва да бъде развиван и усъвършенстван, а иновативният образователен продукт трябва да се предлага в среда, която заслужват всички, ангажирани в процеса.

Още...

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че във връзка с изготвянето на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2017-2018 год., от понеделник 16 април 2018 год. започва описването показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела в имотите на абонатите.

Графикът за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите на  www.toplo-gb.com

За допълнителна информация - телефони: 066 805 975 и 066 819 165

          "Топлофикация - Габрово" ЕАД  уведомява своите абонати, че сметките за топлоенергия за месец март 2018 г. са изготвени и от сряда  11.04.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay.

 

Уважаеми абонати,

           Уведомяваме Ви, че от Неделя, 1 Април 2018 г. започва поетапно спиране на топлоподаването в града. Според прогнозата на НИМХ към БАН се очаква трайно затопляне на времето.

 

 


Къща за гости БАЛКАН село Валевци

 търси да назначи

сервитьори и кухненски работници

тел. 0888329193

Успешният отоплителен сезон, без сериозни аварии и преустановяване на топлоподаването, коментират от ръководството на Топлофикация Габрово

- През този отоплителен сезон почти не е имало преустановяване на топлоподаването, с малки изключения, но за кратко време. На какво се дължи това?

- Да, имаше няколко малки прекъсвания заради предварително планирани ремонти, но това в никакъв случай не се отрази на качеството на топлоподаването към населението. През миналото лято бе извършена детайлна оценка на грешките и слабите места през предходния отоплителен сезон и на тяхна база бе съставена подробна ремонтна програма. Веднага започнаха множество ремонти в Централата по основните и спомагателните съоръжения и освен това бе привлечен допълнително нов персонал. Използването на горива с още по-добри показатели също допринесе за качественото топлоподаване. В последно време успяхме да осъществим редица инвестиции, които ни позволиха да достигнем до тези добри резултати.

- Няма ги досегашните черни пушеци от комина на ТЕЦ- а, които замърсяваха околната среда. Заради биогоривото ли е?

- Топлофикация Габрово използва в своите горивни инсталации както биогориво, така и въглища с високо качество и минимално съдържание на сяра. Инвестирахме в нови очистващи инсталации, благодарение на които успяваме да сведем до минимум емитираните емисии в околната среда. След проверките на РИОСВ не са констатирани никакви нарушения, свързани със замърсяване на въздуха.

- Защо нямаме топла вода, както в София и други градове? Толкова ли е скъпо?

-Да имаш битова гореща вода е голямо предимство. Но за да подаваме гореща вода, е нужно всички абонати от жилищните блокове да са съгласни, за да се изградят съоръжения за битово горещо топлоснабдяване. Преди време ТЕЦ-ът е подавал гореща вода целогодишно и голяма част от съоръженията са все още в абонатните станции, но не е ясно до каква степен са пригодни за експлоатация. Вероятно ще са нужни нови инвестиции, за да се осъществи това. Хората не са достатъчно информирани за предимствата на топлата вода. Важно е да се знае, че не е по-скъпо от ползването на електрически бойлери, напротив излиза по-евтино и изгодно. Занапред ще положим усилия, за да убедим нашите абонати в това предимство.

Още...

.На откриването присъстваха вицепремиерът Томислав Дончев, кметът на община Габрово Таня Христова, областният управител Невена Петкова, търговското аташе към посолството на Израел Алон Коен и много бизнес партньори.

ЛС Тюбс АД е 50% собственост на СТС Пак Холдинг ООД (габровска фирма, производител на ламинатни туби) и 50% на Lageen Tuboplast (израелска фирма, производител на екструдирани туби, близо до град Хайфа). Притежава Сертификат за инвеститор клас А от месец юни 2017 г.

В рамките на 3 години, до 2020 г., се предвижда дружеството да инвестира 10 847 000лв и да открие 68 нови работни места. Към днешна дата са открити 23 работни места. Дружеството произвежда екструдирани туби за козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и химическата промишлености

В емоционалното си приветствие към гостите председателят на Борда на директорите Николинка Хинкова благодари на всички присъстващи, които пряко или непряко, като ръководители на институции и компании, са допринесли за осъществяването на тази инвестиция в Габрово. В специалното си обръщение към Таня Христова тя сподели:

Още...


БАЛКАНСКО ЕХОЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0122-C01 и изпълнява проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.002 “Енергийна ефективност в големи предприятия”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспособността на БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД, чрез реализиране на мерки за намаляване на енергийното потребление, разширяване на дейността, повишаване на капацитета и производителността на предприятието.

В резултат от изпълнението на планираните дейности БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД ще може да започне да прилага по-екологична производствена политика, чрез използване на енергоефективни технологии, щадящи околната среда. Въвеждането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт БДС EN ISO 50001, ще позволи на фирмата да оптимизира използването на енергия, което ще доведе до намаляване и на енерго-потреблението. Ще бъде внедрена и система за автоматизиран мониторинг на енергопотреблението в предприятието. Не на последно място, в резултат на успешното изпълнение на заложените по проекта дейности, фирмата ще повиши значително производствения си капацитет и качеството на продукцията, което ще позволи привличане на нови клиенти и разширяване на дейността.

Общата стойност на допустимите разходи е в размер на 4 997 275.20 лв., от които 2 097 039.75 лв. европейско и 370 065.85 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 18.06.2019 г.

< 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 > 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News